De Kerk van de Nazarener in Nederland wil een Veilige kerk zijn. Iedereen, bezoekers van de diensten, leden, gasten, medewerkers, etc. moeten zich veilig voelen. Iedereen moet weten, dat er alles aan wordt gedaan, dat de kans op materiële en fysieke schade zo klein mogelijk is. En dat alle mogelijke maatregelen zijn getroffen om de kans zo klein mogelijk te maken, dat in het verkeer tussen mensen geen manipulatie, machtsmisbruik, (verbaal) geweld, seksueel misbruik, etc. voorkomt.

Het beleid m.b.t. Veilige kerk vindt u hier.

De Kerk van de Nazarener is deelnemer aan de Raad van Kerken. Op 10 december 2014 heeft de KvdN, samen met een groot aantal andere kerkgenootschappen een verklaring ondertekend, waarin we stellen dat ook onze kerken een veilige plek behoren te zijn voor iedereen en in ieder opzicht. Deze verklaring is opgenomen in het document over het beleid.

En voor als er dan toch een keer sprake is van inbreuk op de persoonlijke integriteit hebben een aantal gemeentes van de Kerk van de Nazarener een vertrouwenspersoon aangesteld. Deze medewerker is volkomen onafhankelijk van andere leidinggevenden in de gemeente en kan ingeschakeld worden door iedereen, die daar behoefte aan heeft.

De volgende gemeentes hebben een vertrouwenspersoon aangesteld:

  • Dordrecht
  • Emmaüs
  • Rotterdam
  • Vlaardingen
  • Zaanstad

Het is ook mogelijk om een vertrouwenspersoon uit een andere gemeente te benaderen. Bijvoorbeeld als de eigen gemeente niet over een vertrouwenspersoon beschikt.

Indien gewenst kan ook een vertrouwenspersoon benaderd worden bij de Stichting Evangelisch Meldpunt (SEM, voorheen Stichting Gedragscode Leidinggevenden). Meer informatie is te vinden op https://www.wijzijnsem.nl. Kerken, aangesloten bij het SEM hanteren een gedragscode.

VOG (Verklaring Omtrent het Gedrag) In de volksmond Verklaring Goed Gedrag

 

Wat is een VOG?
Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een verklaring waaruit blijkt dat uw gedrag in het verleden geen bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke taak of functie in de samenleving. Justis screent (rechts)personen die een VOG aanvragen en geeft de VOG’s af.

 

VOG in de Kerk van de Nazarener:

Sinds 2015 hebben we als Kerk van de Nazarener de mogelijkheid tot het klaarzetten van een VOG-aanvraag (Gratis/Betaald) voor vrijwilligers en betaalde mensen. We gebruiken verschillende screeningsprofielen voor verschillende functies. We zeggen bewust klaarzetten want na het klaarzetten van de aanvraag door ons, krijg je een mail van Justis met een link, door in te loggen met je DigiD van de overheid kun je daar zelf je aanvraag afronden. Je kunt dus ook alleen zelf (privé) een aanvraag doen niemand anders.

 

Geldigheid van het VOG:

De Kerk van de Nazarener vindt het belangrijk, dat iedere medewerker (dus zowel betaalde krachten als vrijwilligers), die werken met potentieel kwetsbare mensen een geldige VOG kunnen laten zien. Een geldige VOG is niet ouder dan 3 jaar. Bij personen jonger dan 23 jaar mag de VOG niet ouder zijn dan 2 jaar.

Vragen en/of opmerkingen:
Als je vragen en/of opmerkingen hebt n.a.v. het bovenstaande neem dan gerust contact met ons op via veiligkerk@kvdn.nl