Een aantal feiten op een rijtje

De Kerk van de Nazarener vertegenwoordigt een theologische-kerkelijk stroming die Wesleyaans wordt genoemd. Dit verwijst naar John Wesley (1703-1791) die de grondlegger van het Methodisme is.

De kerk wordt verder omschreven als heiligingskerk. Rond 1900 gingen in Amerika allerlei kleine kerken en groepen samen onder de naam Kerk van de Nazarener. Zij vonden elkaar in de nadruk op heiliging, het vervuld worden door de heilige Geest zodat wat je gelooft zichtbaar wordt in een heilig leven van liefde voor God en anderen. Deze kerken en groepen hadden hun wortels in de Methodistische kerk in Amerika en wilden de levensheiliging – volgens hen de kern van de boodschap van Wesley – weer centraal stellen.

De keuze voor de naam Kerk van de Nazarener kwam voort vanuit de missie van deze pioniers om een kerk te zijn voor de armen en buitenstaanders. Jezus stond bekend als de man uit Nazareth, een plek zonder aanzien en status. Met deze naam wilde de kerk zich in navolging van Jezus identificeren met de mensen aan de rand van de samenleving.

Het officiële begin van de Kerk van de Nazarener is 13 oktober 1908 toen vertegenwoordigers van twee kerkgenootschappen besloten samen verder te gaan als één kerkgenootschap. Een van die twee groepen heette toen al Kerk van de Nazarener.

Vanaf het allereerste begin richtte de Kerk van de Nazarener zich op missie/evangelisatie, diaconaal werk en onderwijs.

Gedurende de eerste decennia was de Kerk van de Nazarener een Amerikaanse kerk met een groeiend zendingswerk in andere landen. Vanaf de tweede helft van de 20e eeuw is de kerk een internationale kerk geworden.

In 1967 ontstond in Haarlem de eerste Nazarener gemeente in Nederland.

Dominee Phineas Bresee (geb. 31-12-1838) wordt gezien als degene die de Kerk van de Nazarener heeft gesticht, daarbij bijgestaan door de arts en lekenprediker dr. J.P. Widney. Hieronder volgen enkele historisch belangrijke gebeurtenissen voorafgaande aan de stichting van onze kerk.


Tijdlijn:
* 1734-1840, grote opwekking in Amerika onder Jonathan Edwards en Charles Finney.

* 1843-1870, start van nationale tentenkampbijeenkomsten voor nadruk op heiliging.

* Oprichting van de onafhankelijke heiligingsbeweging als een instituut.

* 21 oktober 1895, de naam van de kerk wordt gekozen.

Tenslotte werden verschillende groeperingen samengevoegd tot de Kerk van de Nazarener op 8 oktober 1908.