Wat wij geloven

Wij geloven in God. Maar wie is God? Jezus Christus laat ons God zien.

Door Jezus weten we dat God vol liefde is. God zoekt verbinding met mensen, ongeacht hun omstandigheden en wil ons tot de beste versie van onszelf maken. Dit is alleen maar mogelijk als wij in verbinding met God leven.

Dit is wat wij heiliging noemen; de heilige God wil ons tot heiligen maken, mensen die gaan lijken op Jezus Christus.

Wij geloven in Gods overvloedige genade. Belangrijker dan onze prestaties – goed of gebrekkig – is de intentie waarmee wij handelen. God kijkt naar onze binnenkant en weet van onze innerlijke strijd.

En toch is dit voor ons geen excuus om na te laten ons best te doen want God blijft in ons werken. Dit noemen wij het werk van de heilige Geest.

God schenkt ons steeds weer een nieuw begin. Vernieuwing ontstaat waar wij tegen God toegeven dat wij te kort schieten.

Als God ons verandert dan willen wij ons inzetten dat die  verandering en vernieuwing doorwerkt in de gemeenschappen waar wij deel van uitmaken, in de samenleving waarin we leven en op alle gebieden in de wereld waar mensen in nood zijn. Dit is Gods missie waar wij deel van uit maken. Hoe weten wij dat dit allemaal waar is? Wij geloven dat God dit heeft bekend gemaakt en op gezaghebbende wijze is verwoord in de Bijbel.

De Kerk van de Nazarener kent een korte essentiële geloofsbelijdenis die van wezenlijk belang geacht wordt voor de christelijke ervaring. Verder kent de kerk een uitgebreidere geloofsbelijdenis die bestaat uit zestien geloofsartikelen, die de theologische positie van de kerk weergeeft.