We willen mensen, van gebed, reflectie en vorming zijn. 

Als plaatselijke gemeenschappen voelen we ons als één familie met elkaar verbonden en willen we elkaar ondersteunen. Wij voelen ons ook verbonden met de wereld buiten de kerk, zijn begaan met de nood van mensen en de uitbuiting van Gods schepping en willen hoop brengen in woord en daad.

Bid je mee?
Elke dinsdagavond (20:00 – 20:30 uur) bidden we voor elkaar en de wereld.
Kom gerust een keer langs en bid mee of geef gebedsverzoeken aan ons door.

BLOGS – Ds. Antonie Holleman

10 dagen van gebed

Mei 2023 – Ds. Antonie Holleman

Bidden is antwoord geven aan God. Wij spreken Hem toe omdat wij ons bewust zijn van zijn aanwezigheid is ons leven. Zelfs als wij Hem niet nabij voelen dan nog richten wij ons in het gebed tot Hem. Wij bidden omdat Hij ons eerst heeft aangesproken.

Als wij bidden voor vernieuwing van ons leven en van de gemeente, dan willen wij niet bij onszelf en onze wensen beginnen maar bij het luisteren naar zijn Woord. Daarom is er dit boekje dat ons in staat stelt om in 10 dagen de tweede brief van Paulus aan de Korintiërs te lezen als de bron waaruit onze gebeden voortkomen. Ons bidden voor vernieuwing is reageren op de woorden uit 2 Korintiërs over de nieuwe schepping die wij in Christus zijn.

Waarom de keuze voor deze brief? Ik ben ervan overtuigd dat deze brief een Woord van God is voor de kerk van deze tijd. Ik hoop dat deze brief ons helpt om niet alleen voor verandering en vernieuwing te bidden, maar dat deze woorden ons ook daadwerkelijk gaan veranderen tot opbouw van de gemeente en ons persoonlijk getuigenis in de wereld.

Dit boekje loopt in tien dagen door heel 2 Korintiërs heen. Elke dag heeft dezelfde indeling. We beginnen met achtergrond informatie om het gedeelte van de brief te begrijpen. Dan volgt de verdieping van een kleiner tekstgedeelte of een centraal thema. In de reflectie maken we de overstap naar deze tijd om dan in het gebed aan te geven waar we die dag voor kunnen bidden.

Je kunt het boekje op twee manieren gebruiken. Je kunt elke dag bij het tekstgedeelte beginnen en via de achtergrond, de verdieping en reflectie bij het gebed uitkomen. Je kunt ook van achteren naar voren werken. Dan lees je na het Bijbelgedeelte eerst de oproep tot gebed en de onderbouwende reflectie, en dan naar interesse of behoefte de verdieping en achtergrond. Deze tweede manier is geschikt als je tijd beperkt is.

Je kunt het boekje individueel gebruiken of als aanzet tot gesprek en gebed in een groep. Het kan ook voor een Bijbel studiegroep gebruikt worden.

Het belangrijkste is dat we in deze tien dagen van Hemelvaart naar Pinksteren tijd apart zetten om het Woord van God te overdenken en te bidden, en indien mogelijk het gesprek met elkaar aan te gaan. Ik hoop dat het voor iedereen tot zegen zal zijn en een voorbereiding op het pinksterfeest.