Blog 5: Het aanscherpen van onze blik

Het afgelopen jaar was bijzonder. Corona verdween naar de achtergrond, maar er kwam geen ontspanning. We kregen er nieuwe uitdagingen voor in de plaats. Ik denk aan de oorlog in Oekraïne, de gestegen energieprijzen en de inflatie. Andere thema’s, zoals vluchtelingen en het klimaat, bleven om onze aandacht vragen en het stikstofbeleid van de regering heeft in de zomermaanden de gemoederen in onze samenleving hoog doen oplopen.

Blog 4: Wij zijn door God overwonnen

In het vorige deel schreef ik over de kwetsbare opstelling van Paulus in het conflict met de gemeente in Korinte. Hij was niet alleen maar bezig om zichzelf te verdedigen en zijn tegenstanders te bekritiseren om de discussie te winnen, maar durfde het ook aan om zijn eigen zwakheden te laten zien. Hij deed dit omdat hij geleerd had meer op God dan zijn eigen kunnen te vertrouwen, want juist in zijn zwakheid en kwetsbaarheid openbaarde zich Gods kracht (2 Korintiërs 1:9, 3:5, 12:9). Ten tweede stelde hij zich kwetsbaar op om zijn liefde voor de gemeente te laten zien; ik was er kapot van, maakte me grote zorgen om jullie en kon niet goed meer functioneren (2 Korintiërs 2:4, 12-13, 7:5).

Blog 3: Kwetsbaarheid

In deze tijd van toenemende radicalisering en polarisatie heb ik in navolging van Paulus opgeroepen tot zelfonderzoek. De woorden van Paulus aan de gemeente in Korinte zijn eveneens aan ons gericht: “Vrienden, jullie moeten nu eens kritisch naar jezelf kijken! Stel jezelf deze vraag: Leef ik echt als een gelovige?” (2 Korintiërs 13:5 BGT). Zelfonderzoek vraagt van ons om kwetsbaar te zijn. Als we er niet voor openstaan om op onze fouten, tekortkomingen en zonden gewezen te worden, dan ontnemen we ons de mogelijk om te groeien en veranderen.

Blog 2: Zelfonderzoek en Heiliging

In deel 1 schreef ik over de oproep van Paulus tot zelfonderzoek. Hij schrijft aan de gemeente in Korinte: “Vrienden, jullie moeten nu eens kritisch naar jezelf kijken! Stel jezelf deze vraag: Leef ik echt als een gelovige?” (2 Korintiërs 13:5 BGT). In deze tijd van toenemende radicalisering en polarisatie is het zo gemakkelijk om de schuld van de problemen bij anderen te leggen en oplossingen van anderen te verwachten. Echter, dit is niet de weg die Jezus ons leert. Wij zullen eerst ons eigen hart moeten onderzoeken.

Blog 1: Zelfonderzoek

Wat mij in de stikstofdiscussie duidelijk is geworden is dat men veel te lang
eenzijdig vertrouwd heeft op technologie. Na de tweede wereld oorlog
stimuleerde de overheid de boeren over te gaan tot schaalvergroting en
specialisatie. Er heerste een groot vertrouwen in de nieuwste technologieën,
ook om de bijkomende mestproblematiek het hoofd te bieden. Ons land werd
toonaangevend in de wereld als het om landbouwtechnologie ging. We
hadden, en hebben nog steeds een zeer efficiënte landbouw.