Geloof in het zuiden

Geloof in het Zuiden staat voor een verlangen onder verschillende voorgangers, leden en vrienden van de Kerk van de Nazarener om missionaire geloofsgemeenschappen in Brabant, Limburg en Vlaanderen te ondersteunen en te stichten.

Geloof in het Zuiden drukt uit dat wij het Christelijk geloof in het Zuiden willen versterken en dat wij geloven in nieuwe mogelijkheden in het Zuiden. We beogen een beweging vanuit de basis van de kerk en niet een van boven af gepropageerd plan van wat de kerk wil bereiken. We hopen op een beweging van mensen met een bewogenheid voor Brabant, Limburg en Vlaanderen. Wij willen niet gericht zijn op kerkelijke propaganda en staan open voor samenwerking met andere geloofsgenoten.

Er is geen uitgewerkt plan, maar in overleg met elkaar en in gebed willen wij steeds zoeken naar de volgende stap die we kunnen zetten. Voor ons is het een avontuur in geloven.