De anderhalve meter samenleving

De overheid heeft richtlijnen gepubliceerd voor de anderhalve meter samenleving . De Kerk van de Nazarener heeft op basis van deze richtlijnen een protocol opgesteld voor het organiseren van erediensten en andere bijeenkomsten. Dit protocol is hier te lezen.

Het protocol heeft betrekking op alle entiteiten, die activiteiten organiseren in en rond de kerkgebouwen, gekocht of gehuurd van de KvdN, waaronder gemeentes, (deel-)raden en andere onderdelen. Bij kerkelijke activiteiten zoals pastorale gesprekken en diaconale acties  dienen altijd de voorschriften van de overheid in acht te worden genomen.

Als de omstandigheden daartoe aanleiding geven zal de inhoud van het protocol worden geactualiseerd.

Als een gemeente besluit om erediensten en andere bijeenkomsten te organiseren moet een gebruiksplan opgesteld te worden. Tijdens de bijeenkomsten dienen protocol en gebruiksplan getoond te kunnen worden aan degenen, die toezicht houden op de naleving van de voorschriften van de overheid.  

Follow Us

  

De Kerk van de Nazarener is een ANBI erkende instelling. Dat geldt voor alle onderdelen van de kerk, zoals bijvoorbeeld Kinder Adoptieplan (KAP) en de zending (NMI). Klik hier voor meer info.

Contact

Ds. Hans Deventer
Zuideinde 22
1541 CD Koog aan de Zaan

www.kvdn.nl

info@kvdn.nl

Zoeken